XIAO LI AW18

5_AW18_Xiao Li_Backstage med.jpg
2_AW18_Xiao Li_Backstage med.jpg
3_AW18_Xiao Li_Backstage med.jpg
4_AW18_Xiao Li_Backstage med.jpg
6_AW18_Xiao Li_Backstage med.jpg
10_AW18_Xiao Li_Backstage med.jpg

LONDON FASHION WEEK AW18 SHOW

STOCKISTS

BEAMS | TOKYO

BLANK | RIYADH

CACHET | BEIJING, NANJING, XIAN

DONGLIANG | BEIJING, SHANGHAI

DOVER STREET MARKET | BEIJING

DOVER STREET MARKET | LONDON

DOVER STREET MARKET | NEW YORK CITY

DOVER STREET MARKET | SINGAPORE

DOVER STREET MARKET GINZA | TOKYO 

D15, CHANGSHA

H. LORENZO | LOS ANGELES

I.T | HONG KONG, GUANGZHOU, HANGZHOU, SHENYANG

LHP | TOKYO

LANE CRAWFORD | HONG KONG, CHENGDU, SHANGHAI

LECLAIREUR | PARIS

MDC | BEIJING, SHENZHEN, WUHAN

NASS | KUWAIT CITY

SMETS | LUXEMBOURG

THE BALANCING | SHANGHAI

TOTOKAELO | NEW YORK CITY, SEATTLE, ONLINE


WHOLESALE AW18

D /ARK /CONCEPT

Paris Showroom: 1-7 March 2018 |  concept@d-ark.co.uk